MODERN KÖLELİK BİLDİRİSİ

 

MODERN KÖLELİK POLİTİKASI BİLDİRİSİ – 2023

Modern Slavery Act 2018’e uygun olarak, bu bildiri, Lazika Çay işletmesi ve tedarik zinciri içinde modern köleliğin risklerini değerlendirmek ve azaltmak için attığı ve devam ettirdiği adımları ve gözden geçirme ve iyileştirme planlarımızı açıklar.

Giriş

Modern kölelik bir suçtur ve temel insan haklarının ihlalidir. Kölelik, hizmetkarlık, zorla ve zorunlu çalışma ve insan ticareti gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkar ve hepsi de bir kişinin başka bir kişi tarafından kendi kişisel veya ticari kazancı için istismar etmek amacıyla özgürlüğünün elinden alınması ortak bir özelliğe sahiptir.

Lazika Çay, Modern Slavery Act kapsamında, modern köleliğin ve insan ticaretinin her türlüsünü reddetmek için güçlü bir yaklaşım benimsemesi gerektiğinin sorumluluğunu üstlendiğini kabul etmektedir. Kendi işletmemizde ve tedarik zincirimizde işçilerin kötüye kullanımını ve istismarını önleyen etik iş uygulamalarını ve politikalarını teşvik etmek ve korumak için taahhütte bulunuyoruz.

Lazika Tea, işletmemizde modern köleliğin oluşma riskini sınırlandırmayı, işletmemiz ve tedarik zincirimiz boyunca modern köleliğe karşı mücadele yaklaşımımızda şeffaflık sağlamayı taahhüt etmektedir. Çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin modern köleliğin işletmemizde ve tedarik zincirimizde var olmaması için taahhütlerimizi paylaşmalarını bekliyoruz.

Kimiz

Lazika Çay, Rize/Türkiye merkezli bir çay üretim şirketidir. Lazika, siyah, yeşil, bitki ve meyve çayları ile kombucha/buzlu çay gibi soğuk içecekler üretir. Lazika, çay vadisinin ortasında, kırsal bir köyde faaliyet göstermektedir. Sürdürülebilirlik, yaptığımız her şeyde ana değerimizdir. Lazika çalışanlarının %90’ı kadındır ve tam zamanlı ekiplerdir.

Operasyonlarımız

Tam zamanlı ve uzun vadeli istihdama önemsediğimiz için doğrudan istihdam edilen iş gücümüzde modern kölelik riskinin olmadığına inanıyoruz. Lazika, bu politikanın yasal ve etik taahhütlerimize uygun olmasını ve kontrolümüz altındaki tüm kişilerin buna uymasını sağlamaktan nihai olarak sorumludur. Her seviyedeki Lazika yönetimi, kendilerine rapor veren kişilerin bu politikayı hem anlamalarını hem de bunlara uymalarını ve ayrıca uygun ve sürekli eğitim almalarını sağlamaktan sorumludur.

Politikamız, çalışanların ve tedarikçilerin iş ve tedarik zincirimizdeki suistimali suçlama korkusu olmadan ifşa etmeleri için açık iletişim yollarını ana hatlarıyla belirtir.

Lazika, Modern Köleliğin tüm biçimlerini yasaklar ve kendi ticari faaliyetlerinde veya tedarik zincirinde Modern Köleliğin hiçbir biçiminin yer almamasını sağlamak için çalışanlarını ve tedarikçilerini eğitmeye ve etkilemeye çalışır.

Lazika çalışanları, yüklenicileri, alt yüklenicileri, satıcıları, tedarikçileri, ortakları ve Lazika’nın aracılığıyla iş yaptığı diğer kişiler, herhangi bir Modern Kölelik biçimi oluşturan hiçbir uygulamada bulunmamalıdır. Herhangi bir Modern Kölelik davranışında bulunarak veya bu tür bir davranışta bulunmak için komplo kurarak bu politikayı ihlal eden herhangi bir çalışan, disiplin cezasıyla karşı karşıya kalacaktır. Bu, en ağır koşullarda görevi kötüye kullanma veya ağır görevi kötüye kullanma nedeniyle derhal işten çıkarmayı içerebilir ve garanti edilirse çalışana karşı yasal işlem başlatılabilir.

Ayrıca Lazika, faaliyet gösterdiği ülkelerde asgari yaş kanunlarına uygun olarak tüm çalışanlarına güvenli ve adil çalışma koşulları sağlamakta ve çocuk işçi çalıştırılmamasını sağlamaktadır.

Tedarik Zincirimiz

Lazika, tüm tedarikçilerinden aynı standartları beklemektedir ve sözleşme süreçlerinin bir parçası olarak, ister yetişkin ister çocuk olsun, zorla, zorunlu veya kaçak çalıştırma veya kölelik veya kulluk altında tutulan herhangi birinin kullanılmasına karşı özel yasaklar içerir ve tedarikçilerimizden de aynı standartları bekleriz. kendi tedarikçilerini de aynı standartlarda tutacaktır.

Tedarikçimizin operasyonlarının çoğu Avustralya’dadır. Faaliyetleri Avustralya merkezli olduğundan ve kendi tedarik zincirlerinde Modern Kölelik Yasasına uymaları gerektiğinden, bu tedarikçilerin tedarik zincirlerinde modern kölelik riskinin daha düşük olduğuna inanıyoruz.

Bununla birlikte, satın alma faaliyetlerimiz, örneğin üniforma ve promosyon ürünleri tedariki gibi yüksek riskli ülkelerde bulunan veya mallarını bu ülkelerden tedarik eden potansiyel olarak yüksek riskli tedarikçilerden mal ve hizmet satın almayı içerir.

Bu durumlarda Lazika, bu mal ve hizmetlerin satın alınmasının, makul olduğu ölçüde, bu kuruluşların Kanun kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlayacak şekilde yürütülmesini sağlamak için her türlü çabayı gösterir. Tedarik sürecinde yürütülen durum tespiti kapsamı, tedarik edilen mal veya hizmet türlerine bağlı olacaktır.

Yürütülebilecek durum tespiti örnekleri arasında şunlar yer alır:

  • tedarikçinin çeşitli hükümlere uyduğuna dair öz değerlendirme/onay;

  • tedarikçinin en son Modern Kölelik bildiriminin bir kopyası (varsa);

  • tedarik zincirlerinin yapısı ve operasyonlarının detayları; ve/veya

  • tedarik zincirindeki modern kölelik risklerini yönetmek ve ele almak için tedarikçi tarafından alınan önlemlerin ayrıntıları. İhalenin bir parçası olarak teklif edilen bir sözleşme dahil edilirse, uygunluğu sağlayan bir hüküm dikkate alınmalıdır.

Özetle Lazika, işimizde, tedarik zincirimizde ve bulunduğumuz bölgede modern kölelik riskine ilişkin farkındalığı artırmayı ve anlayışımızı güçlendirmeyi amaçlıyor. Açıklığı teşvik ediyoruz ve bu kapsamda iyi niyetle gerçek endişelerini dile getiren herkesi destekleyeceğiz. Politika, bu endişelerin yanlış olduğu ortaya çıksa bile. Lazika, modern kölelik uyum gerekliliklerimizi karşılamak için sağlam yönetişim süreçlerine sahip olduğumuzdan emin olmak için politikalarımızı ve prosedürlerimizi gözden geçirmeye devam edecektir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR